Rekruttering

Truber er et nyetablert advokatfirma som opplever stor etterspørsel etter sine tjenester. Vår ambisjon er å kunne tilby juridisk bistand innenfor de fleste juridiske spesialområder over store deler av Norge. For å kunne oppnå dette vil vi søke vekst både gjennom tradisjonelle ansettelser og gjennom ulike samarbeidsmodeller med selvstendige advokater.

Gjennom et faglig fellesskap og tilgang til et bredt spekter av kompetanse skal vi være et foretrukket alternativ for våre kunder. Dersom du er selvstendig advokat og ønsker å drive din virksomhet med kostnadseffektive rutiner og god markedsføring av din kompetanse, er du velkommen til å ta kontakt for en samtale.