Honorar

Priser: Våre timesatser for advokat varierer mellom kr 2.000,- ekskl. mva. og kr 2.500,- ekskl. mva, mens timesatsen for advokatfullmektig er kr 1.500,- ekskl. mva.

Timesatsene kan variere i den enkelte sak. Dette avklares med kunden før oppdraget påbegynnes og vil fremgå av vår oppdragsbekreftelse.

Grunnlaget for salærberegningen er primært medgått tid, men det legges også vekt på om advokaten har spesiell innsikt og erfaring innenfor fagområdet, samt sakens vanskelighetsgrad, prioritet og oppnådd resultat.

Rettshjelpsdekning: Privatpersoner får ofte det vesentligste av egne saksomkostninger knyttet til fast eiendom m.v. dekket gjennom sin innboforsikring. En del rettsområder er unntatt fra rettshjelpsdekning, bl.a. familie-, arve-, skifte- og yrkestvister.

(http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/hva-koster-det-a-ga-til-advokat/#advokatenestidsbruk)