Tjenester

Forretningsjus

Våre tjenester knyttet til forretningsjus berører en rekke rettsområder som selskapsrett, aksjonærforhold, finansiering, gjeldsforhandling og salg av virksomhet. Spørsmål knyttet til avtalerett og kontraktstolkning, samt erstatningsrett og pengekrav, er også ofte en del av det å drive næringsvirksomhet.

Familierett

Våre tjenester knyttet til familierett er fortrinnsvis knyttet til økonomiske forhold i forbindelse med samboerforhold, ektepakter, arv, skifte og generasjonsskifte.

Fast Eiendom

Vi leverer et vidt spekter av tjenester knyttet til kjøp og salg av fast eiendom, samt rettigheter knyttet til fast eiendom og eiendomsutvikling.

Bygg og entreprise

Vi bistår både byggherrer og entreprenører i saker knyttet utførelse av alle typer byggeprosjekter.

Arbeidsrett

Vi bistår både bedrifter og privatpersoner i spørsmål knyttet til inngåelse og avvikling av arbeidsforhold.