Advokatfirmaet Truber AS bistår næringsdrivende og privatpersoner med rådgivning knyttet til økonomiske og juridiske utfordringer. Vår erfaring er at de beste resultater oppnås i en tett dialog med berørte interessenter, men vi er også beredt på å bringe saker frem til rettslig avgjørelse når vi i samråd med kunden finner det formålstjenlig.